Wpisy na blog biznesowy

Wpisy na blog - tematyka biznesowa

W ramach współpracy z Piotrem Weppe – regularnie, raz w tygodniu, redaguję wpisy blogowe o tematyce biznesowej, na bazie przesłanego skryptu. 

Teksty blogowe są zoptymalizowane pod kątem seo, zawierają odpowiednie frazy kluczowe, linkowanie wewnętrzne oraz nagłówki. Mają luźną, konwersacyjną formę. 

Tematy i zakres merytoryczny wpisów jest dobierany przez Piotra. 

Przedmiot zlecenia
Regularna redakcja tekstów na blog biznesowy

Klient
Piotr Weppe

Branża
Biznes

Data
Maj 2020 – aktualnie